Stowarzyszenie Klub Abstynenta
"Bratek" w Szczecinku

Strona Główna

 
             
 
   Klub Abstynenta "Bratek"
          ul. Władysława Bartoszewskiego 12
       78 - 400 Szczecinek
     tel. (94) 37 471 06 
    e-mail: klubabstynentabratek@gmail.com
 
  poniedziałek - piątek 15:00 - 21:00
  sobota - dyżury członków Klubu
w godz. 17:00 - 19:00

  Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 18:00 - 20:00
 
 
  CELE I DZIAŁANIA:
 
  - trzeźwa, zintegrowana rodzina
  - kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do osobistego
    powstrzymania się od picia napojów alkoholowych
  - zmiana obyczajów w kierunku eliminowania z życia rodziny i jednostki
    napojów alkoholowych jako elementu różnych wydarzeń i uroczystości
 
 
   ZADANIA:
 
  - promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia
  - motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
  - działania rehabilitacyjne po zakończeniu leczenia
  - kierowanie do osób uzależnionych i ich rodzin
  - zwiększenie akceptacji zachowań abstynenckich
  - udział w kształtowaniu lokalnej polityki wobec alkoholu
  - włączanie się w działania prozdrowotne i profilaktyczne
    podejmowane przez władze lokalne
 
 
         Klub Abstynenta "Bratek" stanowi miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia
dla uzależnionych i ich rodzin. Członkowie Stowarzyszenia nie poprzestają          
jedynie na rozwiązywaniu własnych problemów związanych z uzależnieniem.
         Aktywnie pomagają innym, realizują też zadania z zakresu profilaktyki i
         rozwiązywania problemów alkoholowych.
  
 
 
 
   CYKLICZNE SPOTKANIA  I IMPREZY:
 
 
  - Dzień Kobiet
  - Dzień Dziecka
  - Trzeźwościowa Pielgrzymka na Jasną Górę - czerwiec
  - Zlot Rodzin Abstynenckich - lipiec
   - Pielgrzymka do Lichenia - lipiec
  - Zakończenie Lata - wrzesień
  - Wieczór Andrzejkowy
   - Spotkanie Opłatkowe
   - Zabawa Sylwestrowa